Manewry w Garnizonie Osowiec

Rozpoczął się nowy rok szkolny, a wraz z nim w pierwszych dniach września, odbyły się kolejne manewry klas mundurowych Liceum Ogólnokształcącego w Dąbrowie Białostockiej. Były one zlokalizowane w miejscu szczególnym, bo na terenie jednostki wojskowej, w Twierdzy Osowiec. Jak co roku ich organizatorem był st. chor. sztab. rez. Straży Granicznej Janusz Bielawski, któremu w organizacji pomagał najstarszy rocznik mundurowy – uczniowie klasy III, ale także absolwenci szkoły. W trakcie pobytu  uczniowie poznawali tajniki musztry wojskowej (m.in. musztra indywidualna i zespołowa –  kolumny trójkowe, czwórkowe,  dwuszereg), uczyli się słać wojskowe lóżka czy też poprawnie wykonywać pompki ucznia klasy mundurowej. Mieli także okazję zapoznać się, zarówno z umocnieniami twierdzy,  jak i z przyrodą Biebrzańskiego Parku Narodowego. Na Grobie  Nieznanego Żołnierza, który posprzątali wraz z przylegającym terenem, zapalili biało –  czerwone znicze.

Nie zabrakło czasu na ognisko integracyjne a także nocne podchody, zaś całość spinały gry i zabawy, zarówno sprawnościowe, jak i integracyjne. W opinii uczniów klas mundurowych był to czas spędzony pracowicie i niezwykle pożytecznie.

Tekst: Edyta Budnik,    zdjęcia Janusz Bielawski