Mały Festiwal „Integracja Ty i Ja” – lekcja akceptacji i tolerancji wobec osób niepełnosprawnych – w ramach Dni Adaptacyjno – Integracyjnych

W dn. 04 – 08. 09. 2018 w Koszalinie odbywał się 15. Europejski Festiwal Filmowy „Integracja Ty i Ja”, którego hasłem przewodnim jest „Rodzina bez retuszu”. W tym roku po raz pierwszy Dąbrowa Białostocka uczestniczyła w Małym Festiwalu, zorganizowanym w dn. 04 – 06. 09. 2018. W ramach dni adaptacyjno – integracyjnych dla klas pierwszych w Zespole Szkół im. gen. N. Sulika odbyły się projekcje filmów związane z tematyką niepełnosprawności fizycznej i intelektualnej. Młodzież wzięła udział zawodach sportowych integrujących podopiecznych Warsztatu Terapii Zajęciowej z uczniami klas pierwszych. Część sportową przygotowali i poprowadzili: Samanta Świetlicka, Kacper Charyton (III a), Natalia Łukaszewicz, Katarzyna Sanik (III c). Elementem kończącym dąbrowski Mały Festiwal była wystawa prac podopiecznych WTZ w parku miejskim. Trzy dni upłynęły w sympatycznej atmosferze, łączącej oba środowiska: pełno- i niepełnosprawnych. Wydarzenie stało się okazją do refleksji nad odmiennością drugiego człowieka, żyjącego blisko nas, w lokalnej społeczności, którego często nie zauważamy, a być może omijamy.
Organizatorami Małego Festiwalu byli: Zespół Szkół im. gen. N. Sulika, Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury, Eliza Masłowska, zaś partnerem Warsztaty Terapii Zajęciowej.

Tekst: Eliza Masłowska