98. Rocznica Bitwy Niemeńskiej w Sokółce

23.09.2018 na cmentarzu katolickim w Sokółce w obecności wszystkich służb mundurowych, pocztów sztandarowych, reprezentacji stowarzyszeń i instytucji odbyły się uroczystości upamiętniające bohaterów Bitwy Niemeńskiej.
Obchody rozpoczęły się od koncelebrowanej mszy świętej przy ołtarzu polowym. Po jej zakończeniu dalszy przebieg uroczystości odbywał się zgodnie z ceremoniałem wojskowym. Głos zabrał Wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji – Jarosław Zieliński a także odczytane zostały listy od Marszałka Senatu RP i ministra obrony narodowej. Potem na grobach poległych żołnierzy na Sokólszczyźnie w 1920 roku (w tym Strzelców Podhalańskich, generała Andrzeja Galicy) złożono kwiaty. Na zakończenie uroczystości żołnierze z 18. Białostockiego Pułku Rozpoznawczego oddali salwę honorową.
W trakcie tak ważnych uroczystości w powiecie sokólskim, oczywiście nie mogło zabraknąć uczniów naszej szkoły z klas mundurowych, którzy dzielnie uczestniczyli we wszystkich punktach programu pod opieką nauczycieli Krystyny Huryn, Edyty Budnik i st. chor. szt. SG rez. Janusza Bielawskiego