Sukcesy Michała Topolewskiego w konkursach matematycznych

Michał Topolewski – uczeń, a w chwili obecnej absolwent Zespołu Szkół im. gen. N. Sulika w Dąbrowie Białostockiej, ma na swoim koncie osiągnięcia w konkursach matematycznych o zasięgu międzynarodowym i ogólnopolskim.
Michał dwukrotnie wziął udział w konkursie matematycznym „ Kangur Matematyczny”, którego inicjatorem jest stowarzyszenie „Kangourou Sans Fronti`eres” z siedzibą w Paryżu. Aktualnie jest on najbardziej prestiżową a zarazem masową imprezą matematyczną na świecie.
Cel rywalizacji to propagowanie kultury matematycznej, w jak najszerszych kręgach uczniów na różnych etapach edukacji. Ma ona charakter jednorazowego 75 minutowego testu, zaś uczniowie mają do rozwiązania bardzo trudne, nietypowe zadania, wybiegające poza ramy nauczania danego etapu edukacyjnego.
Należy podkreślić, że Michał Topolewski odniósł dwukrotnie sukces w tym prestiżowym konkursie. W roku szkolnym 2017/2018 kategorii student zdobył 116 punktów, otrzymał wyróżnienie oraz nagrodę książkową. W ubiegłym roku szkolnym również uzyskał wyróżnienie.
Uczeń dąbrowskiego liceum ma inne osiągnięcia w zakresie matematyki, a mianowicie zdobył szóstą lokatę w finale VII Łomżyńskiego Konkursu Matematycznego. Konkurs ma charakter ogólnopolski i jest skierowany do uczniów szkół ponadpodstawowych. Organizator zmagań to Instytut Informatyki i Automatyki Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży.
Istotny też wydaje się fakt, że przez kolejne trzy lata nauki w liceum Michał zajmował pierwsze miejsce w szkolnym konkursie matematycznym Ekstraklasa Matematyczna.
Gratulujemy osiągnięć i życzymy sukcesów w dalszej edukacji. Zachęcamy również innych uczniów do rozwijania talentów matematycznych poprzez udział w konkursach szkolnych i pozaszkolnych.

Joanna Skórska

dav