Jeden cel – wspólna misja. Weterani są z nami.

  1. 05. 2018: Od Libanu do Afganistanu – konferencja z udziałem weteranów

„Bohaterowie są potrzebni w niebezpiecznych okolicznościach, we wszystkich innych zawadzają.” [Gabriel Laub] – tymi słowami Dyrektor Jarosław Budnik przywitał zgromadzonych gości na pierwszych ponadgimnazjalnych obchodach Dnia Weterana w Zespole Szkół w Dąbrowie Białostockiej, odbywających się w dn. 23. 05. – 24. 05. 2018.. Dzień rozpoczął się konferencją weteranów z udziałem: Tadeusza Sąsiadka – wiceprezesa Zrzeszenia Weteranów Działań Poza Granicami Państwa, Janusza Szywały – uczestnika misji UNDOF, Jacka Roszkowskiego – Dyrektora Muzeum Misji Zagranicznych Wojska Polskiego, Romualda Naumowicza – uczestnika misji ONZ, z 20. Bartoszyckiej Brygady Zmechanizowanej – kpr. Pawła Szczepanika, kpr. Łukasza Adamczyka, z 15. Gołdapskiego Pułku Przeciwlotniczego – st. sierż. Sławomira Budnika, st. kpr. Artura Girtlera, kpr. Michała Kępy, kpr. Adama Dzbyńskiego, kpr. Jarosława Taraszkiewicza, st. szer. Adama Fornalskiego.  Żołnierze podzielili się ze słuchaczami swoimi przeżyciami z okresu pełnienia służby na różnych misjach. Zebrani wysłuchali trudnych i poruszających historii, obrazujących poświęcenie i ofiarność polskiego żołnierza. Goście ukazali różnorodność zadań wykonywanych na misjach; opowiedzieli także o ciężkich warunkach pełnienia służby w obcym kraju, podkreślając jednocześnie, że najważniejszą wartością jest szacunek do munduru oraz tego, który go nosi. Panowie skierowali swoje słowa w sposób szczególny do młodzieży z klas mundurowych, dla której byli kolejną cenną lekcją żywej historii: „Kierujcie się honorem, godnością i miłością do Ojczyzny” – tymi słowami zwrócił się do uczniów p. Tadeusz Sąsiadek na zakończenie konferencji. W dowód uznania za działania podejmowane na rzecz weteranów, p. Sąsiadek wręczył Dyrektorowi pamiątkowy gryngraf z podziękowaniami.

Tekst: Eliza Masłowska

Zdjęcia: Kamil Guziejko, IC