Symulacja procesu karnego na podstawie „Lalki” B. Prusa

Dn. 24.04.2018 w ramach lekcji języka polskiego na poz. rozszerzonym odbyła się symulacja procesu karnego z oskarżenia prokuratorskiego skierowanego przeciwko Izabeli Łęckiej.
Prokurator (Weronika Kułak) wnioskował o pozbawienie wolności panny Izabeli Łęckiej na okres 3 lat w zw. z jej karygodnym postępowaniem. Zarzucał, że oskarżona kierując się jedynie dbałością o własną sytuację majątkową, negatywnie wpłynęła na stan psychiczny pokrzywdzonego – Stanisława Wokulskiego, a w rezultacie przyczyniła się do podjęcia przez niego próby samobójczej. Jest to czyn z artykułu 151, 156, &1 kodeksu karnego.
W procesie Michał Topolewski był pełnomocnikiem posiłkowym – Stanisławem Wokulskim. Główną rolę – oskarżonej odegrała Karolina Grygorczyk a jej pełnomocnikiem została Michalina Silwonik. Obie strony powołały wielu świadków.
Świadek I: Ignacy Rzecki – Samanta Świetlicka
Świadek II Kazimierz Starski – Magdalena Wałejko
Świadek III Dr Michał Szuman – Anna Remiszewska
Świadek IV Helena Stawska – Izabela Olchanowska
Świadek V Kacper Wysocki – Magdalena Chojnacka
Świadek VI panna Florentyna – Katarzyna Kuklińska
Obradom rozprawy sądowej przewodniczył: Sędzia przewodniczący – Sylwia Czarnecka, wspomagany przez Ławnika I – Magdalenę Dziedczyk i Ławnika II – Mateusza Kozłowskiego.
Licznie zgromadzona publiczność była świadkiem ciekawej, rzeczowej a czasami nadto emocjonującej czy też pokrętnej argumentacji każdej ze stron. Bardzo żywiołowo reagowała ona na postawę niezwykle oryginalnego świadka – Kazimierza Starskiego (rewelacyjna rola Magdaleny Wałejko). Na zakończenie procesu publiczność mogła wysłuchać oratorskich popisów w mowach końcowych w wydaniu głównych zainteresowanych.
Po rozpoznaniu sprawy z oskarżenia prokuratury, przesłuchaniu świadków sąd wydał wyrok uznając oskarżoną za winną zarzucanego jej czynu i na podst. artykułu 66 kodeksu karnego umarza postępowanie sądowe z powodu znikomego niebezpieczeństwa społecznego czynu. W uzasadnieniu wyroku usłyszeliśmy, że nikogo nie można zmusić do miłości, nie mogą w tym pomóc żadne, nawet duże pieniądze, które były świadomie wydawane przez oskarżyciela posiłkowego. Warto nadmienić, że nasz główny bohater -Stanisław Wokulski został ukarany karą grzywny w wys. 5000 rubli za nieodpowiednie zachowanie, komentarze, zupełnie nielicujące z powagą sądu.
W symulacji procesu sadowego udział wzięli uczniowie klas drugich A, B, C oraz III B pracujący pod opieką Edyty Budnik. Merytorycznego wsparcia udzielił także dyrektor, nauczyciel wiedzy o społ.- Jarosław Budnik. Zajęcia odbywały się w ramach realizowanego w szkole projektu: „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – Priorytet 3.