Spotkanie ze świadkiem historii i akcja „Żonkil”

21/04/2018 Aktualności

Spotkanie i wywiad z p. Stanisławem Zarzeckim (1933 r.) – świadkiem historii, który wspomina żydowską Dąbrowę. Dzięki niemu lepiej poznajemy przeszłość miasta, niegdyś typowego sztetla.
75. rocznica wybuchu powstania w getcie warszawskim i akcja „Żonkil”. PAMIĘTAMY!