Ekspert z „Lalki”

W dniu 16 kwietnia 2018 roku odbył się w dąbrowskim liceum konkurs z języka polskiego dotyczący znajomości lektury szkolnej. Został on zorganizowany w ramach realizowanego w szkole projektu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – Priorytet 3.
W konkursie wzięli udział uczniowie z klasy II oraz III liceum. Przygotowany został test z treści lektury, zawierający bardzo szczegółowe pytania i cytaty .W zmaganiach o tytuł eksperta brało udział 11 uczestników. Celem konkursu jest zachęcenie młodzieży do czytania lektur szkolnych i rozwijanie ducha rywalizacji. Dodam, że konkurs to znakomita powtórka dla trzecioklasistów przed czekającym ich egzaminem dojrzałości.
Konkurs przygotowała Urszula Puczyńska.

Najlepsze wyniki uzyskali:
I miejsce – Anna Wysocka – IIa
II miejsce- Justyna Kłoczko – IIa
III miejsce – Paulina Silwonik – IIb
IV miejsce – Karolina Grygorczyk – IIa
V miejsce – Michał Toplewski – IIIb, Michał Kuźma – IIb
Dziękuję młodzieży za udział w teście i gratuluję bardzo dobrych wyników.
Tekst i zdjęcia: Urszula Puczyńska