Projekt edukacyjny „Szkoła Dialogu”

Z przyjemnością informuję, że uczniowie Zespołu Szkół im. gen. Nikodema Sulika – Liceum Ogólnokształcące zostali zakwalifikowani do udziału w wiosennej edycji projektu edukacyjnego „Szkoła Dialogu”. Projekt realizowany będzie od marca do czerwca 2018 r. – obejmuje m.in. warsztaty przeprowadzone przez edukatorów Forum Dialogu oraz inne formy pracy, których celem jest poznanie przeszłości Dąbrowy i żydowskiej społeczności miasta.
Forum Dialogu to najstarsza w Polsce organizacja zajmująca się dialogiem polsko – żydowskim.

Dorota Budzińska – lider Forum Dialogu i Jolanta Konstańczuk