Powiatowy Konkurs Angielsko – Rosyjski „Poliglota”

16 marca 2018 r. w Zespole Szkół Rolniczych w Sokółce nasi uczniowie uczestniczyli w II Powiatowym Konkursie Angielsko – Rosyjskim „Poliglota”. Jego celem była popularyzacja języków obcych w szkole, motywowanie młodzieży do podnoszenia poziomu umiejętności językowych oraz stworzenie uczestnikom możliwości sprawdzenia się w rywalizacji z innymi uczniami. Każdy uczeń rozwiązał test, składający się z zadań z zakresu znajomości dwóch języków ( języka rosyjskiego i angielskiego). W teście pojawiły się zadania sprawdzające  umiejętności rozumienia ze słuchu, tekstu pisanego i stosowania struktur leksykalno- gramatycznych z obu języków.

W konkursie wzięło udział 23 uczniów: 6 uczniów klas gimnazjalnych i 17 uczniów szkół ponadgimmnazjalnych, w tym 3 uczennice z naszej szkoły Agnieszka Budnik kl.Ia, Weronika Stankiewicz kl.IIb i Weronika Klemienia kl. IIb.

Z radością informujemy, że wśród zwycięzców ze szkół ponagimnazjalnych  I miejsce zajęła Weronika Klemienia – Zespół Szkół w Dąbrowie Białostociej, II – Dominka Tolko – Zespół Szkół w Sokółce, III – Agnieszka Budnik – Zespół  Szkół w Dąbrowie Białostockiej.

Każdy uczestnik konkursu otrzymał pamiątkowy dyplom, a zdobywcy miejsc  I-III nagrody rzeczowe.