Magiczne Kresy, czyli spotkanie z Józefem Porzeckim

7 marca 2018 roku w Zespole Szkół im. gen. Sulika w Dąbrowie Białostockiej gościł Józef Porzecki  – historyk, znawca dziejów Grodzieńszczyzny i Kresów Wschodnich. Nasz gość jest założycielem Koła Miłośników Ziem Kresowych na Uniwersytecie im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, którego jest absolwentem. Po ukończeniu studiów powrócił na  Białoruś, gdzie nauczał języka polskiego oraz pracował, jako dyrektor Polskiej Szkoły Społecznej przy Związku Polaków na Białorusi. Józef Porzecki jest działaczem niezależnego od władz Związku Polaków na Białorusi, w którym pełnił między innymi funkcję wiceprzewodniczącego w latach 1997-2009. Od 2009 roku jest prezesem Społecznego Komitetu Ochrony Miejsc Polskiej Pamięci Narodowej, zajmującego się upamiętnieniem, renowacją i ocaleniem od zapomnienia miejsc spoczynku polskich żołnierzy i osób zasłużonych.

Józef Porzecki przybliżył  uczniom  piękno i historyczny potencjał Kresów Wschodnich. W barwnym wykładzie pojawiły się symboliczne miejsca potęgi i upadku Rzeczypospolitej oraz postacie z nią związane.  Była to wspaniała lekcja historii zachęcająca do zwiedzenia tak bliskich nam Polakom miejsc. Podziękowania za zorganizowanie tego spotkania kierujemy do Jerzego Pławsiuka i Bożeny Kłoczko.

Tekst i zdjęcia: Jarosław Budnik