KANGUR – Międzynarodowy Konkurs Matematyczny

Dnia 15.03.2018 r. troje uczniów z naszej szkoły: Michał Topolewski, Weronika Michałowska i Patryk Sak, brało udział w zmaganiach konkursowych.
Inicjatorem Międzynarodowego Konkursu „Kangur Matematyczny” jest stowarzyszenie „Kangourou Sans Fronti`eres” z siedzibą w Paryżu.
Słów kilka o historii konkursu. Wywodzi się on z Australii, gdzie został zainaugurowany w latach osiemdziesiątych przez światowej sławy popularyzatora matematyki, Petera O’Hallorana. W 1990 roku został po raz pierwszy zorganizowany w Europie na terenie Francji i podobnie jak w Australii zyskał od razu dużą popularność. Z inicjatywy matematyków francuskich w konkursie uczestniczyło stopniowo coraz więcej krajów europejskich i nie tylko. Międzynarodowy Konkurs „Kangur Matematyczny” jest w chwili obecnej najbardziej masową imprezą matematyczną na świecie.
Konkurs przeprowadzany jest raz do roku jednocześnie we wszystkich uczestniczących w nim krajach. Celem zmagań jest propagowanie kultury matematycznej w jak najszerszym kręgu uczniów :szkoła podstawowa, gimnazjum i szkoła ponadgimnazjalna. Ma on charakter jednorazowego testu: bez eliminacji, testów wstępnych i finałowego. Na rozwiązanie zadań przeznaczono 75 minut. Wyniki zostaną ogłoszone w czerwcu.
Dziękujemy za udział w konkursie.