Wystawa zdjęć „Afganistan – kto je pokocha?”

Los i służba żołnierska to często trudne doświadczenia, zdobywane nie tylko w kraju, lecz także zagranicą. Klasy mundurowe dąbrowskiego liceum oraz goście mieli okazję przekonać się o tym podczas wyjątkowego spotkania. Naszą szkołę w dniach 15 – 17. 02. 2018 odwiedził sierżant rezerwy – pan Szymon Mutwicki – ze swoją wystawą zdjęć „Afganistan – kto je pokocha?” Otwarcie wystawy miało miejsce na hali ZS dnia 15 . 02. 2018 roku. Zdjęcia powstały podczas pobytu pana Szymona na misji w Afganistanie w 2007 roku; wcześniej, w 2004 roku, uczestniczył w misji w Iraku. Zebrani z uwagą wysłuchali wspomnień pana sierżanta, który opowiedział o dramatycznych wydarzeniach, jakich był świadkiem i uczestnikiem. Wystawa stanowi punkt wyjścia do szerszych rozważań dotyczących misji zagranicznych polskich żołnierzy, życia dzieci w wojennej rzeczywistości w Afganistanie, traumy pourazowej (PTSD), próbach odbudowy własnego życia po powrocie z misji. Po spotkaniu zebrani wpisali się do pamiątkowej Księgi Gości, dzieląc się swoimi przeżyciami i opiniami. Pan sierżant wygłosił również prelekcję w dwóch klasach; uczniowie w skupieniu wysłuchali jego historii.

Kolejnym ważnym mundurowym akcentem było uroczyste ślubowanie klasy mundurowej w dniu 16. 02. 2018 roku. W podniosłej atmosferze uczniowie złożyli ślubowanie na sztandar szkoły. Podczas tego wydarzenia głos zabrał pan sierżant, przypominając uczniom, by z honorem i godnością nosili mundur – chlubę polskiego żołnierza.

Weteran spotkał się również z wychowankami różanostockiego Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii im. św. Józefa oraz Salezjańskiego Ośrodka Wychowawczego im. św. Jana Bosko. Młodzież bardzo ciepło przyjęła pana Szymona, deklarując chęć odwiedzenia Centrum Weterana, a nawet wstąpienie do formacji wojskowych.

 

Eliza Masłowska