Wyjazd klasy mundurowej

W dniu 15.01.2018 roku dzięki uprzejmości Komendanta Placówki w Lipsku, uczniowie z 2 klasy mundurowej mieli okazję zwiedzić teren Placówki w celu zapoznania się ze specyfiką pracy funkcjonariuszy Straży Granicznej. Dodatkową atrakcją przedsięwzięcia był wyjazd do miejscowości Lipszczany w godzinach nocnych. Młodzież miała okazję poznać specyfikę oznaczeń informujących o bliskości zielonej granicy państwa. Opiekun klas mundurowych i młodzież wyraża ogromną wdzięczność i składa słowa podziękowania na ręce Pana Komendanta Straży Granicznej ppłk Waldemara Pojawisa oraz funkcjonariuszy, którzy zapoznali młodzież z tematyką funkcjonowania Straży Granicznej.