DZIEŃ PATRONA-XVI Powiatowy Konkurs Historyczny „Generał Nikodem Sulik i polski czyn zbrojny w czasie II wojny światowej”

Najstarszym realizowanym w naszej szkole (po raz 16.)  jest  konkurs historyczny „Generał Nikodem Sulik i polski czyn zbrojny w czasie II wojny światowej”. Także honorowy   patronat nad nim objęli Starosta Sokólski Piotr Rećko i Burmistrz Romuald Gromacki. Za jego organizację odpowiedzialny był  mgr Krzysztof  Malinowski. W przygotowaniach pomagał także mgr Wiesław Hukałowicz. Konkurs składał się on z dwóch etapów: pisemnego i ustnego. Pięciu uczniów z najwyższą ilością punktów kwalifikowało się do części ustnej. Później  finaliści stoczyli walkę o nagrody ufundowane przez Starostę Sokólskiego i Burmistrza Dąbrowy Białostockiej.

Ostateczne wyniki konkursu historycznego kształtują się następująco:

I miejsce – Franciszek Gładczuk, Zespół Szkół im. gen. N. Sulika w Dąbrowie Białostockiej,
II miejsce – Mateusz Łantowski, Zespół Szkół im. gen. N. Sulika w Dąbrowie Białostockiej,
III miejsce – Paweł Klepacki,  Zespół Szkół w Sokółce,
IV miejsce – Adam Żemajduk, Zespół Szkół im. gen. N. Sulika w Dąbrowie Białostockiej,
V miejsce – Justyna Kłoczko, Zespół Szkół im. gen. N. Sulika w Dąbrowie Białostockiej,

Uczniów przygotowywali: mgr  Krzysztof  Malinowski (Zespół Szkół im. gen. N. Sulika w Dąbrowie Białostockiej) i mgr Jarosław Hlebowicz (Zespół Szkół w Sokółce).