DZIEŃ PATRONA – III POWIATOWY KONKURS PLASTYCZNY „KAMIENNA STARA – MAŁA OJCZYZNA GENERAŁA NIKODEMA SULIKA”

Zadanie konkursowe polegało na wykonaniu pracy plastycznej na w/w temat. Ów konkurs  także adresowany był do uczniów ze szkół z terenu powiatu sokólskiego i  augustowskiego.  Patronem i sponsorem nagród w zmaganiach plastycznych był Starosta Sokólski. Zaś za jego organizację i  przygotowanie odpowiedzialne były mgr Jolanta Konstańczuk i mgr Agnieszka Drabiuk. Konkurs przebiegał w dwóch kategoriach i jego wyniki  kształtują się następująco:

Kategoria 13-15 lat:

I miejsce – Weronika Wolska, Szkoła Podstawowa w Dąbrowie Białostockiej
II miejsce – Weronika Kozakiewicz, Szkoła Podstawowa w Dąbrowie Białostockiej
IV miejsce – Wiktoria Agata Wardach i Katarzyna Kozłowska, Szkoła Podstawowa w Dąbrowie Białostockiej

Uczennice pracowały pod kierunkiem artystycznym  mgr Agaty Orpik.

Kategoria 16 – 20 lat

I miejsce – Wiktoria Żylińska, Zespół Szkół w Sokółce
II miejsce –  Adam Budziński, Zespół Szkół w Dąbrowie Białostockiej
III miejsce – Katarzyna Sutuła,  Zespół Szkół w Dąbrowie Białostockiej
IV miejsce – Mateusz Czarkowski, Zespół Szkół w Dąbrowie Białostockiej