Zbiórka żywności w ramach akcji „Polacy – Kresowym Straceńcom”

Społeczność szkolna Zespołu Szkół im. gen. N. Sulika aktywnie włączyła się w zbiórkę żywności i przygotowania paczek dla dzieci w związku ze zbliżającymi się świętami Bożego Narodzenia. Celem akcji . „Polacy – Kresowym Straceńcom” zainicjowanej przez Starostwo Powiatowe w Sokółce, pod patronatem starosty Piotra Rećki, jest przygotowanie paczek żywnościowych dla potrzebujących kombatantów z Armii Krajowej żyjących na Białorusi i Litwie. Celem przedsięwzięcia jest także wsparcie polskich dzieci z bardzo ubogich rodzin czy też dzieci z domów dziecka, zamieszkujących tereny Grodzieńszczyzny i Wileńszczyzny.
Oprócz paczek przygotowanych przez każdą klasę liceum, swoje podarunki zorganizowali także nauczyciele i pracownicy szkoły. Dzięki zaangażowaniu szkolnej pielęgniarki do akcji włączyli się także pracownicy SP ZOZ w Dąbrowie Białostockiej.