Gabriel Szymczyk wyróżniony w ogólnopolskim konkursie „Fraszka na Niepodległość”

Z radością informujemy, że Gabriel Szymczyk ucz. Kl. III mundurowej pracujący pod kierunkiem Edyty Ołdziejewskiej – Budnik, (ale także nieocenioną pomocą służył tata Jan Szymczyk), zdobył wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie „Fraszka na Niepodległość”, organizowanym przez Fundację „Towarzystwo Projektów Edukacyjnych” w Warszawie we współpracy z Ministerstwem Obrony Narodowej. Warunkiem udziału w konkursie było napisanie utworu rymowanego spełniającego definicję fraszki. Jej tematyka  to  odzyskanie przez Polskę niepodległości w szerokim rozumieniu. Można było opisać wydarzenie, jak i postać z nim związaną, formację wojskową, bitwę, potyczkę, słowem wszystko co historycznie można skojarzyć z odzyskaniem niepodległości i walką o utrzymanie granic. Warto dodać, że tekst Gabriela został wybrany spośród 200 nadesłanych utworów.  Po odbiór nagród Gabriel został zaproszony 15 grudnia 2017r na  uroczystą galę i jednocześnie konferencję inaugurującą otwarcie portalu pt. „Czas Bohaterów”  do Centrum Szkoleniowego Kopernik w Warszawie. Jednak z uwagi na rozliczne obowiązki związane z Akcją  „Szlachetna paczka”, ( jest jej wolontariuszem ) nie mógł osobiście wziąć udziału w gali rozdania nagród. Serdecznie  gratulujemy.