Zjazd Hufca ZHP Sokółka w naszej szkole

W dniu 10 listopada 2017 r. w Zespole Szkół w Dąbrowie Białostockiej odbył się Zjazd Sprawozdawczy Hufca ZHP Sokółka im. hm. Witolda Biziuka. Podczas zjazdu podsumowano minione 2 lata kadencji władz hufca. Na zjeździe obecni byli instruktorzy sokólskiego hufca, a także hm. Edyta Trzeciak pełnomocnik Komendanta Chorągwi Białostockiej ZHP oraz phm. Paulina Bakier sekretarz Chorągwianej Komisji Rewizyjnej.

Komendantka Hufca phm. Edyta Wilkiel dziękuje p. Dyrektorowi Jarosławowi Budnikowi za możliwość zorganizowania Zjazdu w Dąbrowie Białostockiej.