Z wizytą w Urzędzie Miejskim

7 listopada 2017 uczniowie klas pierwszych wybrali się do Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Białostockiej w celu zapoznania się z funkcjonowaniem magistratu. Najpierw Sekretarz Gminy Leszek Kiejko zwięźle opowiedział o strukturze samorządu terytorialnego, czyli utrwalił wiedzę uczniów, znaną z lekcji wiedzy o społeczeństwie. Następnie odbyły się zajęcia praktyczne.  Każdy z uczniów miał okazję samodzielnie uzupełnić wniosek np.  o wydanie prawa jazdy czy  rejestrację pojazdu, a potem sprawdzić jego poprawność u urzędnika z Wydziału Komunikacji i Dróg. Była także możliwość otrzymania wniosku o wydanie dowodu osobistego i poprawnego jego  wypełnienia, nad czym czuwał  Andrzej Karwowski, pracownik referatu Spraw Obywatelskich. Na bieżąco korygował ewentualne błędy. Na zakończenie owej wycieczki edukacyjnej każdy mógł się rozejrzał  po budynku Urzędu Gminy, aby w przyszłości wiedzieć, gdzie konkretne sprawy i problemy móc załatwić. Taka praktyczna lekcja wiedzy o społeczeństwie z całą pewnością ułatwi dorosłe życie naszym uczniom. Koordynatorem przedsięwzięcia był  Krzysztof Malinowski.