Regulamin VI Powiatowego Konkursu Piosenki Żołnierskiej

Konkurs jest organizowany dla uczczenia pamięci Generała Nikodema Sulika – patrona Zespołu Szkół w Dąbrowie Białostockiej oraz 100-lecia odzyskania Niepodległości przez Polskę

ORGANIZATOR:
– Zespół Szkół im. Gen. Nikodema Sulika w Dąbrowie Białostockiej;
-Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Dąbrowie Białostockiej

MIEJSCE KONKURSU: 17 stycznia 2018 w Kinie Lotos w Dąbrowie Białostockiej
CELE KONKURSU:
– popularyzacja postawy patriotycznej
– wyszukiwanie i promocja młodych talentów w dziedzinie muzyki
– możliwość bezpośredniego kontaktu ludzi o pokrewnych zainteresowaniach
– konfrontacja dokonań twórczych

ZASADY KONKURSU:
 konkurs odbędzie się w trzech kategoriach:
I Kategoria – szkoła podstawowa kl.IV-VII – gmina Dąbrowa Białostocka
II Kategoria – gimnazjum i liceum – gmina Dąbrowa Białostocka; powiat Augustów i Sokółka
III Kategoria – dorośli (osoby. które do 17.01.2018 ukończyły 65 rok życia) – gmina Dąbrowa Białostocka
– szkoła może zgłosić maksymalnie 2 uczestników (soliści)
– wykonawca przygotowuje jedną piosenkę o tematyce żołnierskiej
– utwór należy wykonać z akompaniamentem, podkładem muzycznym lub a capella
– maksymalny czas prezentacji nie może przekroczyć 5 minut

WARUNKI UCZESTNICTWA:
– warunkiem uczestnictwa jest przesłanie zgłoszenia na adres

Zespół Szkół im. Gen. N. Sulika
ul. 1000-lecia PP 24
16-200 Dąbrowa Białostocka
Z dopiskiem „VI Powiatowy Konkurs Piosenki Żołnierskiej”

w nieprzekraczalnym terminie 05.01.2018r lub drogą elektroniczną na adres e-mail: liceum@data.pl

– zgłoszenia osób dorosłych – czytelnia M-GOK w Dąbrowie Białostockiej (p. Anna Lewkowicz)
– płyta powinna być podpisana- tytuł piosenki, wykonawca
– prosimy o przesłanie potwierdzenia mailowego, w którym będzie zawarta nazwa szkoły i ilość uczestników;

OCENA PRZEGLĄDU:
– występy uczestników oceniać będzie Jury
– jury wyłoni zwycięzców oraz przyzna wyróżnienia i nagrody rzeczowe

Jury konkursu będzie oceniało:
– oryginalność i trafność doboru repertuaru,
– umiejętności wokalne uczestników,
– wrażenia artystyczne

PRZEPISY KOŃCOWE:
– organizatorzy zapewniają wykonawcom odpowiednie warunki do prezentacji utworów
– uczestnicy pokrywają koszt przyjazdu
– organizatorzy zapewniają uczestnikom poczęstunek
– uczestnik konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb związanych z konkursem zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o Ochronie Danych Osobowych (tekst jednolity Dz. U. 2016 , poz. 922)
– uczestnik wyraża zgodę na dokonanie nagrań audio i video podczas przeglądu i koncertu i nieodpłatne umieszczenie ich na dowolnych portalach internetowych a także emisję w mediach lokalnych

KARTA_ZGŁOSZENIOWA