Podsumowanie projektu

Projekt „Mosty wielokulturowości. Zrozumieć przeszłość – tworzyć przyszłość” realizowany od maja do października bieżącego roku wraz z grupą uczniów Gimnazjum nr 1 w Grodnie wyrósł z potrzeby poznawania historii naszych „małych ojczyzn” oraz lepszego rozumienia świata, w którym żyjemy.
Działania podjęta w czasie realizacji projektu były różnorodne. Oto niektóre z nich:
1. Warsztaty w białostockim Instytucie Pamięci Narodowej przygotowujące nas do przeprowadzenia i nagrania wywiadów ze świadkami historii. Rezultatem warsztatów jest utrwalenie kilku relacji z najstarszymi mieszkańcami Dąbrowy i Grodna.

2. Wizyty oraz zajęcia w siedzibie TV a także Pracowni Filmu, Dźwięku i Fotografii w Michałowie to zdobyta wiedza o tajnikach filmowania i fotografowania.

3. Wyjazdy studyjne szlakiem kultury żydowskiej, tatarskiej oraz 2- dniowy pobyt w Grodnie były okazją do poznania przebogatej i wielokulturowej przeszłości oraz teraźniejszości Grodzieńszczyzny.

4. Prace porządkowe i renowacja macew na grodzieńskim i dąbrowskim kirkucie, to ochrona miejsc przeszłości, ale również zdobyta wiedza i praktyczne umiejętności.

5. Nie do przecenienia są również kontakty z białoruskimi rówieśnikami, wspólne spotkania, rozmowy i zajęcia.

Czego nauczył nas projekt? Przede wszystkim aktywności, działania, pracy oraz poszerzył wiedzę o przeszłości naszego regionu. Pozwolił docenić kontakty i rozmowy ze starszymi ludźmi, których, często boleśnie, doświadczała historia. Podlasie i Grodzieńszczyzna to bogate i różnorodne kulturowo krainy i niech ta spuścizna przeszłości trwa – pielęgnowana i kultywowana przez nas.
26.10.17 r. odbyło się uroczyste podsumowanie projektu, w którym uczestniczyli goście z Białorusi, przedstawiciele lokalnych władz, duchowni katoliccy i prawosławni, reprezentanci Związku Tatarów Rzeczypospolitej Polskiej i Muzułmańskiej Gminy Wyznaniowej w Bohonikach, naukowcy (prof. dr hab. Adam Czesław Dobroński i dr Tomasz Wiśniewski), konsultant naukowy muzeum „Historii religii” w Grodnie Benjamin Jeruzalim oraz nauczyciele i uczniowie ZS w Dąbrowie Białostockiej.

Młodzież zaprezentowała efekty pracy w formie prezentacji i filmu, rozstrzygnięto konkurs fotograficzny, degustowano regionalne potrawy. Bogactwo wielokulturowości podkreśliły występy zespołów: „Buńczuk (pod kierownictwem p. Anny Mucharskiej), „Rumlieuskaja zaraczki” (Tatiana Woronczichina) oraz młodzieżowej grupy „Solatium”.

Projekt współfinansowany przez Fundację PZU i Fundację GAMA, objęty Honorowym Patronatem Starosty Sokólskiego.