Dzień Edukacji Narodowej w dąbrowskim Zespole Szkół

Dn. 13.10.2017 o godz.13 00 z udziałem Alicji Rysiejko – przedstawiciela Zarządu Powiatu Sokólskiego odbyły się uroczyste obchody Dnia Edukacji Narodowej. W przemówieniu  dyrektor szkoły Jarosław Budnik nakreślił rys historyczny w/w święta, podał kilka danych statystycznych w odniesieniu do edukacji w całym kraju i także w naszej szkole. Następnie wyróżnionym nauczycielom dyrektor Jarosław Budnik wręczył nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Potem głos zabrała Alicja Rysiejko, która złożyła życzenia oraz odczytała list przygotowany na tę okazję przez Starostę Sokólskiego Piotra Rećko. Kolejnym punktem uroczystości była część artystyczna, na którą złożyły się satyryczne scenki z życia szkoły oraz współczesna wersja bajki o Kopciuszku . Były one przeplatane piosenkami w języku polskim, rosyjskim i angielskim. Całość została przygotowana przez uczniów pod opieką Krystyny Kopańko,  Joanny Pigiel i Katarzyny Sidorowicz. Ostatnim akcentem uroczystości było przekazanie władzy nowo wybranemu samorządowi uczniowskiemu z Anną Wysocką na czele.