Ważne dla uczniów klasy III gimnazjum zainteresowanych nauką w Zespole Szkół im. Generała Nikodema Sulika w Dąbrowie Białostockiej!

Ważne terminy:
1. Złożenie wniosku o przyjęcie do liceum i szkoły branżowej I stopnia (dawna szkoła zawodowa) – do 23 czerwca 2017 roku ,
2. Jeśli zainteresowana/y jesteś nauką w klasie sportowej lub mundurowej wniosek musi zostać złożony wcześniej – do 18 maja 2017 roku,
3. Przeprowadzenie próby sprawności fizycznej kandydatów do klasy sportowej i mundurowej – 29 maja 2017 roku o godz. 9.00,
4. Poinformowanie o wynikach próby sprawności fizycznej kandydatów – 2 czerwca 2017 roku o godzinie 12.00,
5. Uzupełnienie wniosku o przyjecie do szkoły ponadgimnazjalnej o świadectwo ukończenia gimnazjum i zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego – 23-26 czerwca 2017 do godziny 15.00,
6. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną – do 27 czerwca 2017 roku,
7. Podanie do publicznej wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych – 13 lipca 2017 o godz. 10.00,
8. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego (o ile nie zostały one dostarczone w tej wersji wcześniej),
9. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych,
10. Rozpoczęcie postępowania uzupełniającego w przypadku szkół dysponujących wolnymi miejscami – złożenie wniosku – do 20 lipca 2017 roku do godz. 15.00

Prosimy o ścisłe przestrzeganie wskazanych terminów i serdecznie zapraszamy!