Konkurs „Wybieram wybory”

Osoby zainteresowane udziałem w konkursie proszę o wypełnienie poniższego oświadczenia i dostarczenie do Sekretariatu szkoły do najbliższego poniedziałku. Do najbliższego piątku oświadczenie powinno być przekazane w formie scanu na adres liceum@data.pl.

1481795350_Załącznik Nr 4 Oświadczenie uczestnika niepełnoletniego

Do pracy przygotowującej do konkursu proszę o zapoznanie się z Kodeksem Wyborczym:

lex-dz-u-2017-15-t-j-kodeks-wyborczy

Jarosław Budnik