Sukces Oliwii Harackiewicz w Konkursie Sienkiewiczowskim

Rok 2016 jest rokiem Sienkiewiczowskim. Z tej okazji Komitet Główny Olimpiady Literatury i Języka Polskiego przy Instytucie Badań Literackich PAN w Warszawie zorganizował konkurs. Wpisuje się on w obchody setnej rocznicy śmierci i sto siedemdziesiątej rocznicy urodzin Henryka Sienkiewicza. Celem Konkursu jest upowszechnienie i pogłębienie wiedzy o Henryku Sienkiewiczu oraz literaturze epoki pozytywizmu, pokazanie ich związków z innymi rodzajami sztuk, wskazanie na uniwersalistyczny i europejski charakter twórczości Sienkiewicza.

Laureatką etapu okręgowego organizowanego przez Instytut Filologii Polskiej przy Uniwersytecie w Białymstoku a jednocześnie autorką najlepszej pracy została Oliwia Harackiewicz ucz. kl . III LO w Dąbrowie Białostockiej. Pracowała ona pod opieką merytoryczną Edyty Ołdziejewskiej – Budnik. Oliwia jest już po drugim etapie konkursu – ustnej   obronie pracy w dn. 6 października 2016 roku  w Instytucie Badań Literackich PAN w Warszawie.  Laureaci poszczególnych okręgów stanęli przed Komisją składającą się z historyków literatury zajmujących się literaturą pozytywizmu i odpowiadali na stawiane przez członków Komisji pytania związane z pozytywizmem i twórczością Henryka Sienkiewicza . Lista zwycięzców została ustalona podczas posiedzenia jury kończącego ustną część zawodów, a ogłoszona w dniu następnym, podczas uroczystego zamknięcia konkursu 7 października 2016 r. na Zamku Królewskim w Warszawie. W rywalizacji wśród najlepszych 60 uczniów z całej Polski zakwalifikowanych do finału Oliwia zajęła wysokie 17 miejsce. Gratulujemy!

IMG_20161006_103800  IMG_20161007_123907 IMG_20161007_144812

DSCN3570