Konkurs „Czytam – więc(ej) wiem” – Regulamin

REGULAMIN KONKURSU SZKOLNEGO

Czytam – więc(ej) wiem

 

Organizatorzy:

Jolanta Konstańczuk – nauczyciel fizyki

Krystyna Kopańko – nauczyciel bibliotekarz

Michał Topolewski – uczeń IIb

Mateusz Łantowski – uczeń IIb

Cele:   

  • aktywizowanie uczniów do czytania czasopism popularnonaukowych i poszerzania wiedzy
  • rozbudzanie pasji czytelniczych oraz zamiłowania do literatury popularnonaukowych
  • rozwijanie wyobraźni uczniów oraz ciekawości świata
  • popularyzacja wartościowej literatury popularnonaukowej wśród młodzieży
  • wspieranie indywidualnych czytelniczych zainteresowań młodzieży
  • aktywizowanie uczniów poprzez udział w konkursach
  • kształtowanie gustów czytelniczych
  • podniesienie poziomu czytelnictwa.

 

Konkurs adresowany jest do uczniów Zespołu Szkół im. gen. N. Sulika w Dąbrowie Białostockiej.

Sprawy organizacyjne:

Czas trwania konkursu październik 2016– kwiecień 2017 r.

Finał konkursu przewidziany jest w kwietniu 2017 r.

 

 

Zasady Konkursu:

Uczniowie przez okres trwania konkursu udzielają odpowiedzi dotyczących artykułów zawartych w ostatnim lub wybranym numerze czasopisma Wiedzy i Życia oraz Świata Nauki, które dostępne są w czytelni szkolnej. Prawidłowe odpowiedzi za poszczególne miesiące są sumowane do ogólnego rankingu. Ranking z aktualną punktacją będzie zamieszczany na internetowej stronie szkoły oraz na tablicy ogłoszeń.

Pytania dostępne są w czytelni szkolnej.

Prawidłowe odpowiedzi należy dostarczyć do p. Krystyny Kopańko do czytelni w terminie wskazanym na karcie pytań.

Przewidziane są nagrody niespodzianki 🙂