Początek roku – pierwsze manewry klasy mundurowej…

Już 5 i 6 września, zgodnie z coroczną tradycją uczniowie pierwszej klasy mundurowej wyjeżdżają na manewry do Osowca. Klasy pierwsze mają możliwość zapoznania się z warunkami prawdziwych koszar wojskowych. Przy okazji mogą także zwiedzić umocnienia twierdzy i poznać walory przyrodnicze  Biebrzańskiego Parku Narodowego. Opiekun klas mundurowych st. chor. szt. Rezerwy Straży Granicznej Janusz Bielawski przygotował obowiązkowe wyposażenie uczestnika manewrów.Prosimy o zapoznanie się i dostarczenie 1 września pozwoleń od rodziców.

14111659_1090561804360112_1554900514_n