Odwiedzili szkołę na 50 – lecie matury

3 lipca 2016 roku minęło ponad 50 lat kiedy pierwsi absolwenci dąbrowskiego ogólniaka przystąpili do egzaminu maturalnego. Po 50 latach pierwszy rocznik absolwentów szkoły odwiedził dawne mury i odbył podróż sentymentalną do czasów młodości. Zjazd absolwentów rozpoczął się od spotkania w budynku szkoły z byłym dyrektorem Stanisławem Konopką, nauczycielami Zenoną Konkiel i  Krystyną Zawadzką oraz obecnym dyrektorem Jarosławem Budnikiem. Okazją do wspomnień stały się dawne kroniki szkolne i dzienniki z zachowanymi jeszcze usprawiedliwieniami nieobecności uczniów.  Potem odbył się spacer po szkole, która jednak nie przypominała tej, którą kończyli pierwsi absolwenci, ponieważ jak na czas  budowy przystało przez pierwsze lata należało chodzić po deskach rozłożonych w całym budynku, jak wspominał o tym dyrektor Konopka.  Mimo to absolwenci zdali maturę z pełni satysfakcjonującym wynikiem. Powrót po latach był okazją do wielu wspomnień, które były kontynuowane w trakcie wspólnej kolacji. Szczególne podziękowania za zorganizowanie spotkania jego uczestnicy złożyli organizatorom w osobach: Stanisława Fiedorczyka, Danuty Szabłowskiej-Kubik i Lili Aleksandrowicz. Zdjęcie grupowe uczestnikom  wykonał Andrzej Karwowski.

IMG_5937 20160703_145607 20160703_150605 20160703_151418