Listy kandydatów do klasy I Liceum Ogólnokształcącego i Zasadniczej Szkoły Zawodowej

Osoby, które złożyły kopie świadectwa ukończenia gimnazjum i kopie zaświadczenia o zdanym egzaminie gimnazjalnym zobowiązane są do dostarczenia oryginałów tych dokumentów do dnia 8 lipca 2016 roku (piątek) do godz. 15.00.

Lista_kandydatow_LO

Lista_kandydatow_do_klasy_pierwszej_Zasadniczej_Szkoly_Z