Wymiana polsko-litewska realizowana w ramach projektu „Przywrócimy pamięć” zakończyła się…

Pozostały wspomnienia z intensywnie przeżytego tygodnia i kontakty rozwijane na Facebooku. Po kilku dniach od jej zakończenia chcielibyśmy podsumować realizację projektu oraz zapoznać  z jego rezultatami.  Właściwie wszystkie zaplanowane działania zostały zrealizowane. Pierwsze dni poświeciliśmy na spotkanie inaugurujące rozpoczęcie projektu,  zajęcia integracyjne oraz porządkowanie dąbrowskiego cmentarza żydowskiego.  Odbył się także wyjazd edukacyjny poświęcony kulturze żydowskiej w trakcie którego polsko-litewska grupa mogła obejrzeć dobrze zachowany i uporządkowany cmentarz żydowski w Knyszynie, uczestniczyć w poznawaniu obyczajów  w synagodze w Tykocinie i  historii w Muzeum Żydów Polskich w Warszawie. Kluczową dla realizacji projektu była organizacja Dnia Kultury Żydowskiej w ramach którego odbyła się konferencja poświęcona historii przedwojennej Dąbrowy Białostockiej oraz Kalwarii na Litwie z udziałem potomków Żydów z Dąbrowy oraz zaproszonych gości.  Po konferencji transmitowanej przez Internet miała miejsce wspólna modlitwa ekumeniczna na cmentarzu żydowskim oraz koncert muzyki żydowskiej w wykonaniu Kapeli Jankiela w centrum miasta. Tam też odbywał się zorganizowany z tej okazji targ. Kolejne spotkania dotyczyły dalszej współpracy w realizacji projektu oraz ewaluacji i podsumowania dotychczasowych rezultatów.  Do realizacji pozostały jeszcze dwa spośród zaplanowanych działań – dokończenie rozpoczętej na początku projektu inwentaryzacji macew oraz wydanie publikacji zawierającej materiały zarówno z konferencji, jak i dotyczące realizacji projektu. Do końca  projektu pozostało jeszcze ponad 3 tygodnie, więc zaplanowane działania na pewno zostaną zrealizowane. Dziękujemy za pomoc w realizacji projektu Dorocie Budzińskiej, Jolancie Konstańczuk, Aleksandrze Szczerbie, Marcie Mandziej i Maćkowi Sulikowi a także naszym przyjaciołom z Kalwarii Arunie i Edmandasowi. Wsparcie okazały także Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Dąbrowie Białostockiej i naturalnie sponsorzy organizacji konferencji: Starostwo Powiatowe w Sokółce i Urząd Miejski w Dąbrowie Białostockiej. Projekt „Przywrócimy pamięć” realizowany jest ze środków Polsko-Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży i Ministerstwa Edukacji Narodowej.

DSCN3143 DSCN3176 DSCN3186 DSCN3193 DSCN3205 DSCN3223 DSCN2905 DSCN2945 DSCN3069 DSCN3076 DSCN3115 DSCN3123DSCN2906 DSCN2910 DSCN2913 DSCN2912 DSCN2927 DSCN2936 DSCN2944 DSCN3059 DSCN3072 DSCN3086 DSCN3090 DSCN3091 DSCN3120