Uwaga już 25 maja rusza Bumerang – zbieramy na „lasek szpitalny”

Najpierw przeprowadzona  została pierwsza akcja w ramach projektu Bumerang w czerwcu 2015 roku. Zakończyła się ona powodzeniem, ponieważ nasi uczniowie w jej wyniku „uzbierali” 4 000 zł. na siłownię pod chmurką. Do tej kwoty Gmina Dąbrowa Białostocka dodała 10 000 zł i w niedługim czasie pierwsze przyrządy staną w pobliżu stadionu. Obecnie rusza tegoroczna akcja społeczna i jest realizowana pod hasłem: „Przywróćmy lasek ludziom” w ramach której planowane jest odnowienie tzw. „lasku szpitalnego”. Akcja ruszy 25 maja 2016 roku i już dzisiaj czekamy na zgłoszenia zarówno pracodawców jak i wolontariuszy. Wolontariusze muszą swoją chęć udziału potwierdzić wypełniając elektroniczne zgłoszenia:

–  opcja dla osób niepełnoletnich: http://www.bumerang.org.pl/formularz-rejestracyjny-dla-uczniow-niepelnoletnich/ (uczeń niepełnoletni załącza skan lub dobrej jakości zdjęcie zgody podpisanej przez rodziców – proszę o zebranie oryginałów tych oświadczeń i przechowanie ich, a następnie przekazanie ich nam).
Prosimy o możliwie szybką rejestrację do 13 maja 2016. Na podstawie rejestracji wygenerowane zostaną umowy wolontariatu. Zachęcamy!
Bumerang 2016