„Przywrócimy pamięć”

W najbliższy piątek 20 maja 2016r. rozpoczyna się główny element projektu realizowanego w ramach Polsko-Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży czyli wymiana młodzieży w wyniku której do naszej szkoły przyjedzie 10 uczniów i 2 opiekunów z Gimnazjum w Kalwarii i będą oni przebywać do 26 maja 2016. Tematyką projektu jest dziedzictwo kulturowe wyrażone poprzez odkrywanie śladów przedwojennej Dąbrowy Białostockiej, w sposób szczególny w kontekście mieszkających tu Żydów. W ramach projektu odbędzie sprzątanie i inwentaryzacja cmentarza żydowskiego oraz wycieczka do Knyszyna, Tykocina i Warszawy aby poznać klimat wielokulturowości. Odbędzie się także konferencja poświęcona historii przedwojennej Dąbrowy Białostockiej oraz targ i koncert muzyki żydowskiej w centrum miasta. Wydana zostanie broszura składająca się z materiałów z konferencji oraz przebiegu wymiany młodzieży. Projekt wymiany młodzieży realizowany jest dzięki współfinansowaniu ze środków Polsko – Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży i Ministerstwo Edukacji Narodowej. Współorganizatorem i sponsorem konferencji jest także Powiat Sokólski i Gmina Dąbrowa Białostocka. Projekt jest organizowany dzięki Fundacji GAMA, która jest wnioskodawcą przedsięwzięcia.

Pomysłodawcą projektu była Dorota Budzińska, która analizę wymienionej tematyki rozpoczęła już wcześniej przygotowując we współpracy z Tomaszem Wiśniewskim film „Nieobecna rodzina”, którego premiera będzie miała miejsce w trakcie konferencji 24 maja 2016 roku . Film jest zapisem wspomnień mieszkańców Dąbrowy Białostockiej i okolic dotyczących przedwojennego życia miasta. Film powstał dzięki środkom z Urzędu Marszałkowskiego.

indeks                       men lewe z godłem