Archiwa dzienne 09/02/2016

Nowe zasady stypendium dla uczniów uzdolnionych

09/02/2016 Inne

Od drugiego semestru roku szkolnego 2015/16 obowiązują nowe kryteria przyznawania stypendiów dla uzdolnionej młodzieży. Będą one przyznawane w dwóch kategoriach: naukowe i sportowo-artystyczne (w danej edycji można ubiegać się o stypendium tylko w jednej kategorii).
O stypendium naukowe mogą ubiegać się uczniowie, którzy spełniają co najmniej jedno z następujących kryteriów:
1. uzyskają na koniec semestru lub roku szkolnego średnią ocen nie niższą niż 4,75, oraz co najmniej dobrą ocenę z zachowania,
2. są laureatami lub finalistami przedmiotowego konkursu, olimpiady na szczeblu co najmniej powiatowym, oraz uzyskali co najmniej dobrą ocenę z zachowania.
O stypendium sportowo-artystyczne mogą ubiegać się uczniowie, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:
1. uzyskają na koniec

Czytaj dalej