Szczegółowy program Dnia Patrona Szkoły

Program uroczystości:
8.00 spotkania z wychowawcami w klasach,
8.15 program artystyczny
9.00 pisemna część Powiatowego Konkursu Historycznego: Generał Nikodem Sulik i polski czyn zbrojny w czasie II wojny światowej, finał Powiatowego Konkursu Piosenki Żołnierskiej,
10.00 Patriotyczne karaoke,
10.30 Rozstrzygnięcie powiatowego Konkursu Plastycznego „Portret Generała Nikodema Sulika”
11.00 Powiatowy Konkursu Historycznego: Generał Nikodem Sulik i polski czyn zbrojny w czasie II wojny światowej, finał Powiatowego Konkursu Piosenki Żołnierskiej,
12.00 spotkania z wychowawcami w klasach.