Uratuj Życie!!

W dniu 03.11.15 r. w naszej szkole odbyła się prelekcja dotycząca chorób krwi, białaczek i sposobów ich leczenia.

Głównym celem spotkania było przekazanie wiedzy na temat przeszczepów, dawców i biorców, obalenie nieprawdziwych „mitów” dotyczących tego procesu.

Osoby zainteresowane rejestracją zapraszamy na stronę: Link