3 listopada – dyżur nauczycielski

3 listopada 2015 roku w godzinach 15.00 – 16.30 w szkole na rodziców uczniów klas I-III oczekują nauczyciele z informacją o frekwencji, ocenach i zachowaniu. Zapraszamy.