Maturę zdaliśmy na 95%. Najwyżej w powiecie.

Do tegorocznego egzaminu maturalnego przystąpiło 109 absolwentów, z czego 108 do wszystkich egzaminów. Spośród przystępujących 102 absolwentów maturę zdało. Daje to 95 % zdawalności. O najlepszych wynikach informowaliśmy. Gratulujemy wszystkim którym udało się sukcesem zakończyć egzamin maturalny.

IMG_6227