Dyrektor Jarosław Budnik odznaczony brązowym orderem za zasługi dla obronności kraju

30/10/2015 Inne

W dniu 27 października 2015 roku w związku z uroczystością z okazji Święta Terenowych Organów Administracji Wojskowej Wicewojewoda Podlaski Wiesław Żyliński wręczył Medale za Zasługi Dla Obronności Kraju, które są przyznawane przez Ministra Obrony Narodowej  w uznaniu zasług położonych w dziedzinie rozwoju i umacniania obronności Rzeczypospolitej Polskiej. Złoty Medal otrzymał Antoni Ostrowski, Srebrne – Barbara Abramowicz, Marcin Czerwiński, a Brązowe – Jarosław Budnik i Leszek Kochanowski. Odznaczeni Medalem Brązowym to dyrektorzy szkół prowadzących klasy mundurowe. Wyróżnienie dla dyrektora naszej szkoły (podobne odznaczenie otrzymał jedynie Dyrektor XIV Liceum Ogólnokształcącego w Białymstoku) jest docenieniem działań zarówno dyrektora, jak i opiekuna klas mundurowych Janusza Bielawskiego oraz wychowawców, nauczycieli i uczniów klas mundurowych, w trudnej sztuce łączenia edukacji z rozwijaniem pasji wojskowych. Gratulujemy.

SONY DSC SONY DSC SONY DSC 1222