Wywiadówka dla rodziców uczniów klas I-III

Informacja o wywiadówce dla rodziców uczniów klas I-III w dniu 6 października 2015 roku:
Porządek spotkania
16.00 Spotkanie ogólne na hali sportowej
16.30 Spotkania z wychowawcami w klasach.
17.00 Spotkanie Rady Rodziców (po 1 przedstawicielu z każdej klasy)
– uzupełnienie składu Prezydium Rady Rodziców
– ustalenie wysokości składki na Radę Rodziców