Sprzątanie świata

18 września młodzież naszej szkoły wzięła udział w akcji „Sprzątanie Świata – Polska 2015”. Tegoroczna akcja przebiegała pod hasłem: „WYPRAWA ODPRAWA”. Koordynatorem akcji w naszej szkole jest pani Małgorzata Lewko. Celem tej akcji jest nie tylko doraźne usunięcie śmieci z naszego otoczenia, ale przede wszystkim wzrost świadomości i zainspirowanie uczniów oraz całego społeczeństwa do działań zmierzających do poprawy środowiska naturalnego.
Pamiętajmy, że jesteśmy współodpowiedzialni za środowisko w którym żyjemy.

20150918_130310 20150918_13031920150918_130256 20150918_130608 20150918_130945