Uwaga możliwość ubiegania się o stypendium!!!

Jeśli jesteś zdolny, masz osiągnięcia w nauce lub sporcie oraz niezbyt zamożny warto abyś tu zajrzał: http://pocztowydar.org/ruszyla-v-edycja-programu-stypendialnego/. Jest to program stypendialny dla młodzieży.