Konkurs „Ekstraklasa matematyczna” zakończony.

Na początku kilka przypomnień: celem konkursu była mobilizacja do nauki, rozbudzanie zainteresowań matematyką, promowanie sukcesów matematycznych oraz przygotowanie do zdawania matematyki na poziomie rozszerzonym a także ćwiczenie umiejętności rozwiązywania zadań testowych i otwartych, posługiwanie się zdobytą wiedzą w praktycznych zastosowaniach matematyki, ćwiczenie umiejętności matematycznych zapisanych w podstawie programowej, motywacja do samodzielnej pracy twórczej.
Konkurs odbył się w okresie od września 2014 do czerwca 2015. Zakres treści konkursowych objął podstawę programową gimnazjum i liceum. Konkurs został poprzedzony eliminacjami, zawierającymi zadania wielokrotnego wyboru, w których wzięli udział chętni uczniowie ze wszystkich klas, z których została wyłoniona 18 uczestników „Ekstraklasy matematycznej”. Uczniowie zakwalifikowani do ekstraklasy zmagali się z comiesięcznym testem, po którym otrzymywali wyniki od 0 do 3 punktów. Wyniki były sumowane i dzięki temu po ostatniej czerwcowej kolejce wyłoniono zwycięzców. Nagrody przypadły pierwszej ósemce uczestników (4 miejsce przypadło 5 uczniom, którzy uzyskali ten sam wynik). Sponsorami nagród byli: WBK Bank Zachodni (1000 zł) , Starostwo Powiatowe w Sokółce (500 zł),  Adam Gromko, Rada Rodziców,  i wszyscy, którzy odpisali 1% na rzecz Zespołu Szkół w Dąbrowie Białostockiej. A teraz najważniejsze – klasyfikacja:

1 Bartłomiej Gniedziejko IIIB 23
2 Robert Kopeć IIIB 20
3 Patryk Walenciej IB 16
4 Karolina Budnik IB 15
5 Joanna Piruta IB 15
6 Robert Marcińczyk IIB 15
7 Karolina Kunicka IIIB 15
8 Paweł Konstańczuk IIIB 15
10 Mieszko Czaplejewicz IIB 12
11 Kinga Kozłowska IB 11
9 Maciej Sićko IB 4p 10
13 Agnieszka Jurczak IIB 10
12 Agnieszka Kopeć IA 9
14 Agnieszka Żuk IID 8
15 Marek Czarkowski IB 7
16 Tomasz Kukuć IIB 7
17 Mateusz Horosz IIB 3

Zgodnie z regulaminem prawo do udziału w przyszłorocznej „Ekstraklasie Matematycznej” będzie przysługiwać 10 uczniom (spoza III klasy), którzy zajęli najlepsze miejsca w tegorocznej edycji. Oznacza to, iż Patryk Walenciej, Karolina Budnik, Joanna Piruta, Robert Marcińczyk, Mieszko Czaplejewicz, Kinga Kozłowska, Maciej Sićko, Agnieszka Jurczak, Agnieszka Kopeć, Agnieszka Żuk. Pozostali uczestnicy mogą wziąć udział w planowanym na wrzesień 2015 roku wielkim teście eliminacyjnym, który wyłoni kolejną ósemkę uczestników.

Podziękowania Paniom: Joannie Krahel i Joannie Skórskiej za zaangażowanie w organizację konkursu.

IMG_6487