Decyzja Zarządu Powiatu Sokólskiego z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie odwołania konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Sokółce.

ODWOLANIE_KONKURSU_W_ZS_W_SOKOLCE