Młoda krew ratuje życie

6 marca 2015 r. w Urzędzie Marszałkowskim w Białymstoku odbyła się konferencja, na której podlaski oddział Polskiego Czerwonego Krzyża i Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa podsumowały zeszły rok. Na konferencji oprócz podsumowania wręczono również nagrody. III miejsce w XI edycji turnieju „Młoda Krew Ratuje Życie” w kategorii „Najwyższy Wskaźnik Aktywności Szkoły Szkół Ponadgimnazjalnych, Policealnych i Pomaturalnych” w etapie okręgowym, przypadło Zespołowi Szkół im. Generała Nikodema Sulika w Dąbrowie Białostockiej.
Wszystkim Krwiodawcom serdecznie dziękujemy i gratulujemy.

skan PCK