A na ferie … zajecia z matematyki ….

x=(-b±√(b^2-4ac))/2a 〖 sin〗⁡α±sin⁡β=2 sin⁡〖1/2 (α±β)〗 cos⁡〖1/2 (α∓β)〗
OGŁOSZENIE
W drugim tygodniu ferii zimowych odbędą się w naszej szkole zajęcia dla maturzystów przygotowujące do egzaminu maturalnego z matematyki na poziomie podstawowym i rozszerzonym.

Pracownia nr 16 –poziom rozszerzony prowadząca- Joanna Krahel
2. 02. 2015r.
3. 02. 2015r.
4. 02. 2015r.         10.00-12.30
5. 02. 2015r.
6. 02. 2015r.

Pracownia nr 17– poziom podstawowy prowadząca- Joanna Skórska
2. 02. 2015r.
3. 02. 2015r.
4. 02. 2015r.        10.00 -13.00
5. 02. 2015r.
6. 02. 2015r.
Zapraszamy serdecznie wszystkie zainteresowane osoby
(1+x)^n=1+nx/1!+(n(n-1) x^2)/2!+⋯