Indeks dla Emilii Woźniewicz za zajęcie I miejsca w Olimpiadzie Tematycznej Tradycje powstań narodowowyzwoleńczych na Podlasiu 1794 – 1945

Sukces w postaci I miejsca w Olimpiadzie Tematycznej Tradycje powstań narodowowyzwoleńczych na Podlasiu 1794-1945 organizowanej przez Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku Pracownia Badań, Analiz i Strategii Rozwoju Edukacji oraz Uniwersytet w Białymstoku Wwydział Historyczno-socjologiczny Instytut Historii i Nauk Politycznych przypadł uczennicy naszej szkoły Emilii Woźniewicz. Emilka została zwolniona także  z procedury postępowania rekrutacyjnego w przypadku zgłoszenia chęci studiowania na kierunkach Historia, Stosunki Międzynarodowe i Studia Wschodnie prowadzonych w Instytucie Historii i Nauk Politycznych Uniwersytetu w Białymstoku. Jest to tym większy sukces, ponieważ laureatka jest uczennicą I klasy. III zaszczytne miejsce w olimpiadzie zajęła Julia Chodziutko, także uczennica klasy I. Opiekunem uczennic był Mirosław Hańczaruk, któremu podobnie jak i uczestniczkom gratulujemy sukcesu.

SAMSUNG DIGITAL CAMERA

SAMSUNG DIGITAL CAMERA

SAMSUNG DIGITAL CAMERA

SAMSUNG DIGITAL CAMERA

SAMSUNG DIGITAL CAMERA