Debata kandydatów na Burmistrza Dąbrowy Białostockiej

W ramach projektu edukacyjnego z wiedzy o społeczeństwie realizowanego przez uczennice klasy III: Magdę Kowalczuk, Justynę Pirutę, Justynę Krahel i Weronikę Boruch przeprowadzona została debata kandydatów na Burmistrza Dąbrowy Białostockiej. W budynku Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Białostockiej zjawili się wszyscy pretendenci do objęcia najważniejszego stanowiska w mieście. Pytania kandydatom zadawały zarówno prowadzące, jak i eksperci, którymi na debacie były tzw. „jedynki” list do samorządu powiatowego. Wreszcie, pytania zadawała zgromadzona publiczność. Atmosfera debaty nie była może szczególnie gorąca, ale nie zabrakło merytorycznej dyskusji, co jak można ocenić było najważniejsze. Na koniec przedstawione zostały wyniki ankiet dotyczących preferencji wyborczych, które przygotowane i przeprowadzone zostały w ramach tego samego projektu edukacyjnego. Zwycięstwo w sondażu przypadło dotychczasowemu burmistrzowi, z niewielką jednak przewagą nad konkurencją. Głosowanie przeprowadzone na zakończenie debaty wskazało, iż w ocenie młodzieży najlepiej w niej wypadł Artur Gajlewicz przed Tadeuszem Ciszkowskim i Romualdem Gromadzkim.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA