Test wiedzy o żywności i żywieniu

Zachowaj równowagę, czyli zdrowe podejście do życia

Dnia 26 marca 2014 roku wśród uczniów klas pierwszych oraz drugich w ramach programu Zapobiegania nadwadze i otyłości oraz chorobom przewlekłym poprzez edukację w zakresie żywienia i aktywności fizycznej, przeprowadzono test wiedzy na temat żywności i żywienia opracowany przez uczniów należących do koła żywieniowego pod kierunkiem specjalisty żywności i żywienia inżynier Adrianny Jarmoszko. Wyniki testu i jego omówienie przeprowadzono w formie prezentacji. W teście oraz prezentacji udział wzięło 105 uczniów klas pierwszych oraz 87 uczniów klas drugich. Test zawierał 20 pytań, a uzyskane wyniki w poszczególnych klasach wyglądają następująco:

obraz

Klasa Wynik
I B 14,62
I C 14,96
I D 15,26
I E 12,00
II A 15,00
II B 16,75
II D 14,87
II E 13,31
II F 12,60

Wśród klas pierwszych najlepszy wynik w przeliczeniu na jedną osobę uzyskała klasa I D (15,25 punktów na osobę), natomiast najsłabiej wypadła klasa I E (12,00 punktów na osobę). Jeśli chodzi o klasy drugie na pierwszym miejscu znalazła się klasa II B (16,75 punktów na osobę), a na miejscu ostatnim klasa II F (12,60 punktów na osobę).