Dyżur nauczycielski w dniu 3 grudnia 2013

Zapraszamy rodziców uczniów naszej szkoły na cykliczny comiesięczny dyżur nauczycielski, który odbędzie się 3 grudnia 2013 w godzinach od 1500 do 1630. Będzie on okazją do spotkania nauczycieli, wychowawców, pedagoga szkolnego i rozmowy dotyczącej frekwencji, ocen, zachowania i problemów. Serdecznie zapraszamy.